Inifinite

ABOUT ME

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ด้วยทีมงานที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์ การทำงานด้านการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรด้วยประสบการณ์ของทีมงานผู้บริหารมากกว่า 15 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพึงพอใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข พร้อมช่วยรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ช่วยเพิ่มมูลค่าราคาให้กับโครงการ

ด้วยความพร้อมของทีมงานในการให้บริการดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าอย่างเป็นมิตร จึงนำทีมงานก้าวไปสู่การบริการแบบมีศักยภาพ และนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างแท้จริง

about_me_image

SERVICES

“บริหารอาคารชุดและที่พักอาศัย มั่นใจในความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ได้รับการยอมรับ”

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  เป็นตัวแทนเจ้าของร่วม/สมาชิกตามกฎหมาย ในการดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติบุคคลในทุกกรณี
  ควบคุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย จากมติที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และนำมาปฏิบัติให้เกิดผล
  บริหารบุคลากรให้เข้าใจในหน้าที่ เน้นการบริการ วางขอบเขตรายละเอียดงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
  จัดวางแผนงานระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  วางแผนงานเร่งรัดจัดเก็บ และจัดหารายได้เข้านิติบุคคล
  จัดระบบการตรวจสอบงานวิศวกรรม ให้มีการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
  แก้ไขปัญหาในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเจ้าของร่วม/สมาชิก หรือ นิติบุคคลกับ เจ้าของร่วม/สมาชิก หรือ กับบุคคลภายนอก
  การให้บริการแก่เจ้าของร่วม/สมาชิก อย่างเหมาะสม
  บังคับใช้ข้อบังคับนิติบุคคลและระเบียบการพักอาศัย
  บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
  จัดทำแผนงานการจดทะเบียน / แผนการจัดตั้งนิติบุคคล
  จัดทำรายละเอียดการขอจดทะเบียนต่างๆ เพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการ
  จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล
  พิจารณากำหนดอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
  จัดบริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

 • บริหารจัดการอาคารชุด / หมู่บ้านจัดสรร

  ที่ปรึกษาจัดการบริการงานด้านโอนกรรมสิทธิ์

  ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการด้านงานส่งมอบห้องชุดและด้านการโอนกรรมสิทธิ์

OUR CUSTOMER

 • banner

  โครงการ : JW Station @Ramintra
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 20 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 275 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : The Zea ศรีราชา
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น: 40 ชั้น
  จำนวนห้องชุด: 585 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : My Story ลาดพร้าว 71
  จำนวนอาคาร : 4 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 658 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Centara Sonrisa ศรีราชา
  จำนวนอาคาร : 1 อาคารชุด จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 141 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Modiz รัชดา 32
  จำนวนอาคาร : 1 อาคารชุด จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 191 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ฟินน์ อารีย์
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 79 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : กาลิเลโอ รัชดา 32
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 63 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ :  แอชโมช แจ้งวัฒนะ
  จำนวนอาคาร : 3 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 625 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ฟินน์ สุขุมวิท 31
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 63 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : KAVE – TU
  จำนวนอาคาร : 4 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 1,016 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ญาดา เรสซิเดนเซียล สุขุมวิท 39
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 9 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 79 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : NA VEERA PHAHOL-ARI
  จำนวนอาคาร : 1 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 78 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : ชีวาโฮม วงแหวน – ลำลูกกา
  จำนวน : 274 หลัง

 • banner

  โครงการ :  ชีวาโฮม สุขสวัสดิ์–ประชาอุทิศ 90
  จำนวน : 359 หลัง

 • banner

  โครงการ : THE NEST CHULA-SAMYAN
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 332 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Regent Home19 Sukhumvit 93
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 308 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : Niche I D Serithai
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 434 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ :  B Condo
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 404 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : แอนนา คอนโด นวมินทร์ 127
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 79 ห้องชุด

 • banner

  โครงการ : เดอะ แลนด์ มาร์ค ปลวกแดง 
  จำนวนอาคาร : 2 อาคาร จำนวนชั้น : 8 ชั้น
  จำนวนห้องชุด : 147 ห้องชุด

 • banner