Inifinite

ร่วมงานกับเรา

งาน ช่างอาคาร ผู้จัดการโครงการ ธุรการ กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา

หางาน ช่างประจำอาคาร สมัครงานช่างประจำอาคาร ผู้จัดการโครงการ ธุรการ ประจำคอนโดมิเนียม กรุงเทพ ชลบุรี พัทยา


3

อัตรา
ช่างประจําอาคาร ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. จัดทำบันทึก และรายงานการซ่อมบำรุง
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 1-2 ปีขึ้นไป
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

1

อัตรา
หัวหน้าช่างประจำอาคาร - ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. จัดทำบันทึก และรายงานการซ่อมบำรุง
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 3-5 ปีขึ้นไป
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

2

อัตรา
ผู้จัดการอาคารประจำคอนโดมิเนียม - ลาดพร้าว 71
August 17, 2019
รายละเอียดงาน

1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด)
2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น)
3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย
6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
7. งานด้านการเงิน และการติดตามลูกหนี้
8. จัดทำบันทึก และรายงานการประชุม
9. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย,หญิง อายุ : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Softbiz
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด-อ่าน-เขียน)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประสบการณ์ด้านงานอาคารชุด คอนโดมิเนียม : 2-3 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

1

อัตรา
ผู้จัดการอาคารประจำคอนโดมิเนียม - รัชดาภิเษก 32
June 26, 2019
รายละเอียดงาน

1. ดูแลลูกค้า (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด)
2. ดูแลบุคลากรภายในหน่วยงาน (พนักงานธุรการ,ช่างประจำอาคาร,พนักงานรปภ.,พนักงานทำความสะอาด เป็นต้น)
3. งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย
6. งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
7. งานด้านการเงิน และการติดตามลูกหนี้
8. จัดทำบันทึก และรายงานการประชุม
9. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย,หญิง อายุ : 27 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป (ทุกสาขา)
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Softbiz
มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.อาคารชุด
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด-อ่าน-เขียน)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
ประสบการณ์ด้านงานอาคารชุด คอนโดมิเนียม : 2-3 ปีขึ้นไป

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

5

อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - รัชดาภิเษก 32
June 8, 2019
รายละเอียดงาน

1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ที่มีในหน่วยงาน
2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน
3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
4. การออกใบแจ้งหนี้ค่าสารธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ของโครงการให้กับเจ้าของร่วม
5. สรุปบัญชีการเงินเบื้องต้นของอาคารชุด
6. รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
8. อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10. สรุปและส่งรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์  และประจำเดือน
11. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านงานธุรการอาคาร ธุรการบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Excel)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
หากมีประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลอาคารชุดและการใช้งานโปรแกรม Softbiz จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

6

อัตรา
ช่างประจำอาคาร - รัชดาภิเษก 32, ลาดพร้าว 71, รามอินทรา 86
June 8, 2019
รายละเอียดงาน

1. ตรวจสอบงานระบบส่วนกลางทุกระบบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
4. ดูแลทรัพย์สิน และเอกสารของแผนก
5. จัดทำบันทึก และรายงานการซ่อมบำรุง
6. งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ : ชาย
อายุ : 20 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล)
ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง : 1-2 ปีขึ้นไป
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานช่าง เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานเป็นกะได้
หากมีประสบการณ์ด้านอาคารชุด คอนโดมิเนียม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร

1

อัตรา
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - รามอินทรา 86
May 20, 2019
รายละเอียดงาน

1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ที่มีในหน่วยงาน
2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน
3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
4. การออกใบแจ้งหนี้ค่าสารธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ ของโครงการให้กับเจ้าของร่วม
5. สรุปบัญชีการเงินเบื้องต้นของอาคารชุด
6. รับเรื่องแจ้งปัญหาต่างๆ จากลูกบ้าน
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานโดยรวมของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
8. อำนวยความสะดวกลูกค้าเมื่อพบเห็น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
10. สรุปและส่งรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์  และประจำเดือน
11. ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านงานธุรการอาคาร ธุรการบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะ Excel)
มีบุคลิกภาพดี, รักงานบริการ, มนุษยสัมพันธ์ดี, ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ซื่อสัตย์สุจริต, ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่
หากมีประสบการณ์ด้านงานนิติบุคคลอาคารชุดและการใช้งานโปรแกรม Softbiz จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่งใบสมัคร